Forretningsbetingelser

 1. Gyldighed

  De følgende forretningsbetingelser er gældende for alle bestillinger der er foretaget igennem vores webshop.

 2. Kontraktens parter og kontraktindgåelse

  Købskontrakten indgås med LA SIESTA GmbH.

  Med de i vores webshop udbudte varer tilbyder vi et bindende tilbud om at indgå en købskontrakt omkring disse varer. Det er ikke bindende for dig at lægge varer i indkøbskurven på vores webshop og du kan ændre dine oplysninger og din bestilling ved at benytte de dertil indrettede korrekturhjælp undervejs. Købskontrakten indgås og din bestilling bliver bindende, idet du klikker på bestillingsknappen og dermed bekræfter købet af de varer du har valgt til din indkøbskurv på webshoppen. Umiddelbart efter afsendelse af din bestilling, modtager du en e-mail der bekræfter din bestilling.

 3. Kontraktens sprog og kontrakten lagring

  Købskontrakten foreligger på dansk.

  Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsoplysningerne samt forretningsbetingelserne per e-mail. Vores forretningsbetingelser kan du også til hver en tid læse her på hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige årsager er dine tidligere bestillinger ikke mere tilgængelige online.

 4. Leveringsbetingelser

  Udover de oplyste priser på varerne, kommer også udgifter til fragten. Nærmere oplysninger omkring priser for levering finder du under Leveringstider og fragtpriser.

  Vi leverer ikke til pakkebokse eller posthuse.

 5. Betaling

  Følgende betalingsmuligheder står til rådighed når du bestiller igennem vores webshop:

  Betalingskort

  Når du afgiver en bestilling sender du os samtidigt oplysningerne på dit betalingskort.

  Når det er bekræftet at du er den retmæssige indehaver af betalingskortet, opfordrer vi umiddelbart efter afgivelsen af din bestilling din bank til at indlede betalingstransaktionen. Betalingen bliver automatisk gennemført af banken, som trækker pengene fra din konto.

  PayPal

  I bestillingsprocessen bliver du ledt videre til onlineudbyderen PayPal. For at betale din bestilling via PayPal, skal du være registreret der så du kan legitimere dig med dit log-in og bekræfte betalingen til os. Når din bestilling er afgivet på vores webshop, opfordrer vi PayPal til at indlede betalingstransaktionen. Yderligere oplysninger er tilgængelige under bestillingsprocessen.

  Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter.

 6. Ejendomsforbehold

  Varen forbliver vores ejendom indtil betalingen er fuldført.

 7. Transportskader

  Bliver varer leveret med åbenlyse transportskader, bedes du reklamere disse skader hurtigst muligt ved fragtfirmaet og venligst også tage kontakt til os. Udeblivelsen af en sådan reklamation eller kontakt med os, påvirker ikke dine retslige krav, garantien eller gennemførslen af disse, men det hjælper os til at gøre vores krav ved fragtfirmaet og/eller transportsforsinkringen gældende.

 8. Garanti

  Medmindre der efterfølgende udtrykkeligt er aftalt andet, er de lovbestemte garantier gældende.

  Forældelsesloven for mangler på den brugte varer er ét år fra leveringen af varen.

  Foranstående begrænsninger og reducerede frister gælder ikke for krav på baggrund af skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller agenter:

  • ved skade på liv, legeme eller helbred,
  • ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og svigagtig hensigt,
  • ved misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse gør en korrekt gennemførelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse underskriveren regelmæssigt kan stole på
  • indenfor rammerne af et garantiløfte, hvis dette er aftalt, eller
  • hvis loven om produktansvar er gældende.
  Informationer til eventuelt gældende yderligere garantier og disses præcise betingelser, finder du henholdsvis ved produktet eller på særlige informationssider på webshoppen.

 9. Momsfritagelse

  Momsfritagelse ved eksport i den ikke-kommercielle rejsetrafik er udelukket. Dette gælder især for lande udenfor EU, som f.eks. Schweiz.

 10. Ansvar

  For krav på baggrund af skader, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller agenter, hæfter vi ubegrænset:

  • ved skade på liv, legeme eller helbred,
  • ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
  • indenfor rammerne af et garantiløfte, hvis dette er aftalt, eller
  • hvis loven om produktansvar er gældende.
  Ved misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse gør en korrekt gennemførelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse underskriveren regelmæssigt kan stole på, ved let uagtsomhed fra vores sider, vores juridiske repræsentanter eller agenter, er ansvaret begrænset til ved købskontraktens indgåelse forudseelig skade, hvis pådragelse der typisk vis er forventelig. Øvrige krav om erstatning er udelukket.

 11. Adfærdskodeks

  Vi har underlagt os følgende adfærdskodeks (code of conduct):
  Trusted Shops Kvalitetskriterier

  http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_sv.pdf

 12. Tvistbilæggelse

  Europa Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (Online Dispute Resolution) mellem forbruger og forhandler. Linket til denne platform finder du her http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Til en deltagelse i en tvistbilæggelsesprocedure ved voldgiftsretten er vi hverken forpligtet og villige.